De minister van SZW antwoordt op kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de nieuwe strengere eisen van het ministerie honderden sloop- en verwijderingsbedrijven de kop dreigen te kosten. Volgens de minister is het niet waar dat het invoeren van de regels niet mogelijk is als de branche, bij monde van haar brancheorganisaties, hier geen fiat op geeft. Het opstellen van de regels gebeurt vrijwillig door deskundigen van betrokken partijen (o.a brancheorganisaties, vakbeweging en woningcorporaties) in het Centraal College van Deskundigen Asbest. Deze worden vervolgens ter vaststelling aan de minister voorgelegd. De minister houdt in grote mate rekening met de eisen zoals die door de branche zijn opgevoerd. Voor de meeste bedrijven zal de nieuwe regelgeving, ook uit concurrentieoogpunt, geen onoverkomelijke problemen geven. De minister onderschrijft de stelling dat regels in het algemeen niet mogen leiden tot een scheefgetrokken speelveld waarin bedrijven met dezelfde kwaliteit, maar met een kleinere omvang een minder kansrijke marktpositie krijgen. Bron: Overheid.nl, 8 oktober 2010.