Op 15 april meldt de gemeente Westland, waartoe Wateringen behoort, dat de zogenaamde asbestwijk asbestveilig is verklaard en dat op het moment van de eindcontrole geen losse en zichtbare asbestdelen meer aanwezig waren. Dit terwijl bewoners op dat moment op diverse manieren aandacht vroegen bij hun gemeente omdat er in hun tuinen nog zichtbaar asbest aanwezig was. Volgens staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur & Milieu) is de gemeente het eerste aanspreekpunt als bewoners asbestdeeltjes aantreffen. De gemeente Westland heeft op haar website aangegeven wat bewoners moeten doen als zij asbest aantreffen. Het toezicht op gemeenten ligt bij de provincies. De staatssecretaris kan daarom geen oordeel vellen over het handelen van de gemeente. Bron: brief Tweede Kamer d.d. 18 mei 2015.