In antwoord op Tweede Kamervragen bevestigt staatssecretaris Atsma (I&M) dat asbestsaneringsbedrijven voorafgaand aan een asbestsanering in gebouwen, op twee momenten een of meerdere meldingen/mededelingen moeten doe. Dit is noodzakelijk voor het toezicht op het veilig saneren van asbest. Het eerste moment is vier weken voor aanvang, het tweede moment is twee dagen voor aanvang van de saneringswerkzaamheden. Het tweede moment betreft drie meldingen/mededelingen, waarbij in de praktijk vanwege de automatische doormelding vanuit het Arboportaal van de Inspectie SZW veelal volstaan kan worden met een melding aan de Inspectie SZW. Bron: rijksoverheid.nl, 14 juni 2012.