Volgens de FNV wekt het ministerie van VROM in een brochure ten onrechte de indruk dat na 1980 geen asbesthoudende vloerbedekking te koop was. SP lid Gerkens stelde hierover vragen aan staatssecretaris Van Geel. De staatssecretaris antwoordt dat de informatie in de brochure niet fout is maar vollediger had gekund. Inmiddels is sinds half augustus de brochure met de ontbrekende informatie aangevuld. Bron: FNV en parlando.sdu.nl. Kamervragen met antwoord 2353, KVR23796, 13 september 2005.

Meer http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous.