In antwoord op SP-kamervragen meldt staatssecretaris Mansveld (Milieu) dat er geen inventarisatie beschikbaar is van alle locaties of gebouwen waar asbest vrij kan komen. Asbest is tot 1993 toegepast, naar schatting bevat 70% van de gebouwen van voor 1994 asbest. Voor branden waarbij asbest vrijkomt, is sinds 2006 een soort draaiboek beschikbaar in de vorm van de brochure ‘Plan van aanpak asbestbrand’. Deze brochure bevat onder andere een stappenplan voor de maatregelen die genomen dienen te worden bij een asbestbrand. Het plan van aanpak wordt momenteel geactualiseerd door het Instituut Fysieke Veiligheid. Het brandweerpersoneel dat de ontsmetting verzorgde, heeft volgens de staatssecretaris steeds beschermende kleding gedragen. Aanvankelijk zonder mondkapjes, omdat dat niet nodig was, gegeven de regen en gegeven het feit dat de ontsmetting gebeurde door royaal met water af te spoelen. Het beleid is er volgens Mansveld op gericht om de risico’s daar aan te pakken, waar ze ook werkelijk zijn. Dit risicogerichte beleid zal zij voortzetten. Bron: rijksoverheid.nl, 29 januari 2015.