Staatssecretaris Dijksma antwoordt op Kamervragen dat inwoners van Wateringen nog steeds aan asbest blootgesteld worden. In haar antwoord meldt de staatssecretaris dat de daadwerkelijke risico’s die de bewoners hebben gelopen, volgens de GGD klein zijn, terwijl tegelijkertijd de onzekerheid hierover groot is onder de inwoners. De GGD stelt dat de gezondheidsrisico’s voor de omgeving verwaarloosbaar klein zijn gebleven na de brand. Gemeenten gaan verschillend om met de gevolgen van een asbestbrand. Vandaar dat er als leidraad om hulp te bieden een plan van aanpak asbestbrand is opgesteld (uit 2006,geactualiseerd in 2010). Op dit moment wordt dit plan van aanpak geactualiseerd door het Instituut Fysieke Veiligheid. Het vernieuwde plan van aanpak zal gemeenten volgens de staatssecretaris meer houvast bieden bij het omgaan met de gevolgen van branden waar asbest bij betrokken is. Het is volgens het Instituut Fysieke Veiligheid in september 2016 gereed. Dijksma beziet of dit versneld kan worden. Bron: rijksoverheid.nl, 8 februari 2016.