Minister Hennis van Defensie meldt de Tweede Kamer dat tijdens het groot onderhoud van de de Zr. Ms. Zeeleeuw mogelijk onbedoeld asbestblootstelling heeft plaatsgevonden. Zij heeft geen indicatie dat tijdens het operationeel gebruik van de onderzeeboten personeel in aanraking is gekomen met asbest. Wanneer sprake is van onbedoelde blootstelling van Defensiewerknemers aan asbest stelt Defensie het betrokken personeel direct in de gelegenheid zich te registreren. Deze registratie wordt decentraal vastgelegd in hun personeelsdossier. Minister Hennis wil daarin ook op centraal niveau inzicht. Daaraan wordt momenteel gewerkt. Volgens de minister zijn  de onderzeeboten van de Koninklijke Marine niet asbestvrij maar wel asbestveilig. Dit betekent dat het personeel geen besmettingsgevaar loopt. Het uitgangspunt binnen Defensie is dan ook dat het asbest dient te worden verwijderd. Dit is echter niet altijd mogelijk of vereist operationeel ingrijpende, langdurige en daarmee vaak kostbare onderhoudsinspanningen. In dat geval wordt voor inkapseling gekozen, wetend dat hiermee wordt voorkomen dat personeel aan asbest wordt blootgesteld. Bron: rijksoverheid.nl, 18 februari 2015.