In een brief aan de Tweede Kamer informeert minister Asscher (SZW) over de gedachtevorming binnen het ministerie inzake asbestcertificatie cq. regulering en de voor- en nadelen. Het huidige systeem is volgens Asscher nog maar kort in werking en moet de kans krijgen om tot volle ontwikkeling te komen. Dit systeem houdt immers rekening met belangrijke factoren als een beperkte rol voor de overheid en legt het fundament voor een betrokken en en zelfstandige branche. In opzet biedt het huidige stelsel sterke punten zoals het draagvlak bij betrokken partijen, regels die werkbaar zijn in de praktijk, een prikkel voor de primair verantwoordelijken om activiteiten te ontplooien, en een dubbel toezicht, waarbij er dus ook een dubbel correctiemechanisme is. Maar er zijn ook duidelijke verbeterpunten, zoals de noodzaak tot afstemming tussen de private en publieke toezichthouders, en de commerciële relatie tussen de certificaathouder en de CKI. Deze commerciële relatie brengt risico’s met zich mee. Naast het bieden van de nodige waarborgen, is het belangrijk om aan deze punten te werken. Bron: rijksoverheid.nl 28 april 2015.