Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de inventarisatie door de Inspectie SZW naar de bedrijven waar met straalgrit is gewerkt dat mogelijk vervuild was met asbestvezels. 594 bedrijven hebben mogelijk met het vervuilde grit gewerkt. Het onderzoek van TNO naar de blootstellingsrisico’s loopt vertraging op. TNO heeft moeite om geschikte locaties te vinden waar testen kunnen worden uitgevoerd. Bron: rijksoverheid.nl, 17 april 2018