Het proces van schadevergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten leidt tot dure, langdurige procedures, waardoor een deel van de slachtoffers geen schadevergoeding claimt. Vaststelling van het causaal verband, de mate van nakoming van de zorgplicht van de werkgever en het gebrek aan medische expertise in de rechterlijke besluitvorming zijn belangrijke knelpunten. In opdracht van het ministerie van SZW heeft Price Waterhouse Coopers (PwC) de mogelijkheden voor een onafhankelijke medische instantie onderzocht. In haar rapport adviseert PwC te starten met een minimale variant waarin een medisch en juridisch oordeel wordt gegeven over het oorzakelijk verband tussen de ziekte en het werk. Bron: brief Tweede Kamer d.d. 12 oktober 2015.