Minister Asscher (SZW) reageert op het rapport De Uitdaging waarin onder andere wordt gesteld dat de effectiviteit van het asbestverwijderingsproces waarschijnlijk aanzienlijk kan worden verhoogd. Asbest kan goedkoper, veiliger, sneller en met een hogere kwaliteit worden verwijderd door het aantal regels en verplichte processtappen te verminderen, aldus de auteurs. Volgens de minister is een veilige omgang met en verwijdering van asbest het oogmerk van de huidige regelgeving. Dit is en blijft echter primair de verantwoordelijkheid van de betrokken eigenaren, opdrachtgevers en werkgevers. Verder staan Asscher en de staatssecretaris van I & M open voor mogelijkheden om het systeem van asbestinventarisatie en -verwijdering te vereenvoudigen. Daarbij blijven veiligheid voor burger en werknemer voorop staan. Hierbij is een voortrekkersrol weggelegd voor de betrokken partijen uit de sector. Oprichting van een nieuwe asbestautoriteit biedt volgens de minister geen meerwaarde en is daarom niet aan de orde. Met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn momenteel gesprekken over mogelijkheden om kennis te versterken en te ontsluiten ter ondersteuning van de rijkstaken die gericht zijn op de beheersing van (arbeidsgerelateerde) risico’s van asbest. Bron: rijksoverheid.nl, 12 mei 2014.