Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de programmatische aanpak versnelling saneren asbestdaken. Ook meldt zij de stand van zaken van een aantal moties over asbest. Bron: rijksoverheid.nl, 17 juli 2018