Minister Asscher (SZW) verwacht de verlaging van de grenswaarde voor amfibool asbest tot 2000 m/3, pas medio 2016 in te kunnen voeren, aldus zijn brief aan de Tweede Kamer. Eerder ging de minister van 2015 uit. De vertraging wordt geweten aan technische beperkingen. In de brief staat ook dat het ministerie van SZW momenteel verder werkt aan opschoning en vereenvoudiging van de certificatieschema’s. Publicatie van de vernieuwde certificatieschema’s voor het certificeren van personen betrokken bij de asbestsanering zijn inmiddels voor een uitvoerbaarheid- en handhavingtoets voorgelegd aan de Inspectie SZW en de Raad voor Accreditatie en worden naar verwachting nog dit jaar in de Staatscourant gepubliceerd. Bron:  Brief Tweede Kamer d.d. 5 november 2015.