In een brief informeert staatssecretaris Dijksma (IenM) de Tweede Kamer over de stand van zaken rond een aantal onderdelen van het asbestbeleid. Haar conclusie is dat de Aanpak Asbestdaken vorm begint te krijgen en er vertrouwen is dat de partijen gezamenlijk deze sanering kunnen doen slagen. Het stimuleringsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om scholen een asbestinventarisatie te laten uitvoeren, heeft succes. Veel scholen hebben een asbestinventarisatie. Het is nu van belang om deze gegevens op de Atlas Leefomgeving te plaatsen. Vandaar dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu na de zomer de gemeentes hiervoor zal benaderen. Tot slot dragen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) er zorg voor dat er dit najaar een gedragen plan van aanpak asbestbrand gepresenteerd wordt. Bron: rijksoverheid.nl, 2 juni 2016