In een brief informeert Minister Asscher (SZW) de Tweede Kamer onder andere over de stand van zaken en maatregelen die zijn getroffen tegen de zogenoemde dubbele certificaten in de asbestsanering. Tevens biedt hij de Kamer het onderzoeksrapport “Een goede start” van de Inspectie SZW aan. De brief specificeert de maatregelen naar al uitgevoerd en op korte, middellange en lange termijn uit te voeren. Verder meldt de minister dat nog blijvende alertheid nodig is voor het juist verlopen van het proces van examinering en certificering. Daartoe stelt de Inspectie SZW een aantal verbeterpunten voor ten aanzien van de examinering en de afgifte van persoonscertificaten asbest Deskundig Toezicht Houders Asbest (DTA-ers) en Deskundig Asbestverwijderaars (DAV-ers). Bron: rijksoverheid.nl, 3 april 2015.