Naast de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS) die geldt voor beroepsgebonden asbestslachtoffers heeft het kabinet eind 2006 toegestemd in een vergoedingsregeling voor niet-beroepsgebonden slachtoffers: mensen die mesothelioom hebben opgelopen doordat zij langdurig zijn blootgesteld aan asbest in hun omgeving (buitenmilieu). Bron: Ministerie van VROM, 10 november 2006. Meer www.vrom.nl