In Groot Brittannie is sprake van een toenemend aantal claims van asbestslachtoffers die de ziekte mesothelioom hebben gekregen door incidenteel of gering asbestcontact.
Een van de problemen is het aanwijzen van de blootstellingsoorzaak. Asbest zit nog overal. Een ander probleem is dat de blootstelling tegen officieel aanvaarde niveaus kan zijn geweest. Er bestaat immers geen drempelwaarde voor het krijgen van de ziekte mesothelioom. Er zijn wel drempelwaardes vastgesteld voor de mate waarin iemand aan asbest mag worden blootgesteld. Bron: Mondaq, 10 september 2009.