Sinds 16 augustus j.l. geldt er een verbod op gebruik van alle soorten asbestproducten in Jordanië. Zuid Korea en Zuid Afrika gaan met ingang van 2009 asbest verbieden. Zimbabwe heeft een delegatie naar Zuid Afrika gestuurd die moet voorkomen dat Zuid Afrika stopt met de import van chrysotiel (wit) asbest uit Zimbabwe. Zuid Afrika importeert momenteel 40% van Zimbabwe’s asbestproductie. Naar verwachting zal het protest geen succes hebben omdat de Zuid Afrikaanse overheid inmiddels de gevaren van wit asbest onderkent. Bovendien hebben de Zuid Afrikaanse asbestproducenten inmiddels voldoende geïnvesteerd om over te kunnen gaan op veiliger substituten. Zimbabwe is in omvang ’s werelds vijfde asbestproducent na Rusland, Canada, China en Brazilië. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, en Europees Vakbondsinstituut Hesa, november 2006. Meer [url=http://www.ibas.btinternet.co.uk/Frames/f_lka_asb_bans_jordan_rsa.htm] www.ibas.btinternet.co.uk[/url] Meer [url=http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/newsfiche.asp?pk=756]http://hesa.etui-rehs.org[/url]