Tussen 1960 en 1971 heeft de Japanse overheid verzuimd maatregelen te nemen tegen asbestblootstelling in spinnerijen, aldus een uitspraak van het Osaka District Gerechtshof. In 1960 had de overheid bewust moeten zijn van de gevaren van asbestose. Pas in 1971 werd het verplicht om ventilatiesystemen te installeren. Bron: Japan Economic Newswire, 28 maart 2012.