Het Japanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat de Japanse overheid tot 1971 heeft verzuimd luchtventilatie in asbestverwerkende fabrieken verplicht te stellen om medewerkers tegen blootstelling te beschermen. Dit terwijl al eind jaren 50 bekend was dat asbest schadelijk was voor de gezondheid. De zaak ging over slachtoffers van de asbestverwerkende industrie in de regio Sennan, kleine en middelgrote fabrieken die materiaal leverden aan met name Defensie, de staal- en auto-industrie en de scheepsbouw. In de jaren 60 en 70 was deze regio verantwoordelijk voor ca. 80% van de totale asbestproductie in Japan. De Japanse regering heeft inmiddels toegezegd een compensatieregeling in te stellen voor arbeiders die ziek zijn geworden doordat ze tussen 1958 en 1971 in asbestverwerkende fabrieken aan asbest zijn blootgesteld. Volgens het Ministerie van Gezondheid zijn sinds 1963 12.555 Japanners overleden ten gevolge van mesothelioom of asbestgerelateerde longkanker. Het jaarlijkse aantal slachtoffers neemt nog steeds toe en zal naar schatting rond 2030 een piek bereiken. Bron: The Japan Times, 9, 15 oktober, The Japan News, 13 oktober 2014, Japan Economic Newswire, 21 oktober 2014.