Bij 85% van een groep Japanse mesothelioompatienten werd een oorzaak in asbestblootstelling via het werk gevonden. De rest was ofwel indirekt als huisgenoot van een asbestwerker blootgesteld of in de woonomgeving met het materiaal in aanraking geweest. 90% van de patienten had mesothelioom in het longvlies (pleura mesothelioom). 66% had het epitheloide type mesothelioom. Bron: Fujimoto, N. e.a. (2010).