Begin juli 2005 publiceerde de Japanse overheid in een rapport dat bij 23 bedrijven 358 mensen zijn overleden aan asbestgerelateerde ziektes. Dit bracht een stortvloed aan publiciteit op gang. In Japan overleden in 2003 878 mensen aan mesothelioom. Tot op heden heeft de overheid deze ziekte nog niet als arbeidsgerelateerd erkend met als gevolg dat slechts 10% van de slachtoffers tot nu toe een vorm van arbeidscompensatie heeft gehad. Inmiddels zijn ook enkele gevallen van milieuslachtoffers bekend geworden: mensen die in de omgeving van één van de fabrieken wonen. Naar aanleiding van de publiciteit is de overheid begonnen met de voorbereiding van een regeling waarmee asbestslachtoffers arbeidscompensatie en medische hulp ontvangen en een regeling voor de sloop van gebouwen waarin asbest verwerkt is. Bovendien is besloten tot een totaal verbod op productie en gebruik van asbest met ingang van 2008.

In 1971 werden in Japan de eerste beschermende maatregelen tegen asbest genomen. Pas in 1995 werden productie en gebruik van het meest gevaarlijke bruine en blauwe asbest verboden (Nederland: 1978). In oktober 2004 werd een verbod op wit asbest van kracht (Nederland: 1993). Gebruik van asbest is nog steeds toegestaan in producten waarvoor geen alternatieven beschikbaar zijn. Bron: Mainichi Daily News, The Daily Yomiuri en The Japan Times, diverse data in juli, augustus 2005