Hoewel er niet aan de medische voorwaarden is voldaan, krijgt de familie van een man die in 1997 aan longkanker overleed toch een nabestaandenuitkering wegens asbestblootstelling. Het ziekenhuis waar de man was behandeld had longweefsel bewaard dat onlangs door de controlerende instantie is beoordeeld. Hierin werden 1500 asbestvezels per gram gevonden terwijl het protocol een minimum van 5000 vezels per gram stelt als bewijs voor de asbestblootstelling als oorzaak van de longkanker. Gezien zijn arbeidsverleden en getuigenverklaringen van collega’s was het echter duidelijk dat de man 10 jaar lang intensief met asbest had gewerkt. Daarom werd de vergoeding toch toegekend. Bron: The Yomiuri Shimbun, 15 december 2006.