Voor het eerst oordeelt een Japanse rechter dat de overheid aansprakelijk is voor de gevolgen van asbestblootstelling bij oud-medewerkers van asbestfabrieken in het district Osaka.
De overheid verzuimde, volgens de rechter, ventilatoren verplicht te stellen toen in 1960 de wet tegen stoflongziekten (pneumoconiose) van kracht werd. Zelfs na 1972, toen de relatie met mesothelioom en longkanker duidelijk was, hoefden bedrijven nog geen afdoende maatregelen te nemen om werknemers tegen asbest te beschermen. Bron: The Daily Yomiuri, 21 mei 2010.