Japanse bedrijven die aansprakelijk zijn voor gezondheidsproblemen door asbest moeten jaarlijks gedurende vier jaar totaal 50 miljoen euro belasting betalen voor de compensatie-regeling die de overheid december jl. in het leven riep. Vier asbestbedrijven die verantwoordelijk zijn voor een hoger dan gemiddeld sterftecijfer aan mesothelioom moeten samen jaarlijks 2,3 miljoen euro belasting betalen. Bedrijven waarbij het risico van blootstelling kleiner was, moeten naar rato van hun aantal personeelsleden betalen. Bron: The Mainichi Newspapers, 30 augustus 2006.