In december 2005 bereikte de Japanse regering overeenstemming over de compensatie van asbestslachtofferfamilies (slachtoffers en nabestaanden) met ingang van 2006. Inmiddels heeft een door de overheid ingestelde commissie bepaald aan welke criteria een ziekte moet voldoen om als asbestziekte beoordeeld te worden. Slachtoffers met mesothelioom komen allemaal in aanmerking omdat ervan uitgegaan wordt dat iedereen deze ziekte heeft opgelopen door blootstelling aan asbest. Bij longkanker ligt dat veel ingewikkelder. Van de 60.000 mensen die jaarlijks in Japan aan deze ziekte overlijden, wordt asbest in slechts 1 tot 3% van de gevallen als oorzaak gezien. De commissie heeft geconcludeerd dat de longkanker samen moet gaan met verdikking van het longvlies of verharding van het longweefsel. Daarbij beseft men dat daarmee niet alle gevallen van longkanker door asbest gedekt zijn. In gevallen van twijfel wordt daarom ook het arbeidsverleden in de beslissing meegenomen. Bron:The Yomiuri Shimbun, 17 februari 2006.