170 Japanse asbestslachtoffers zijn de laatste zes maanden overleden in afwachting van officiële erkenning als slachtoffer van een ziekte door blootstelling aan asbest in het milieu. In de meeste gevallen betrof het aanvragen die op een medische wachtlijst terecht gekomen waren omdat de medische bewijsvoering meer tijd kostte dan verwacht. Vaak waren aanvullende gedetailleerde medische onderzoeken nodig om een asbestrelatie aan te kunnen wijzen. De overlevingsverwachting van slachtoffers met longkanker of mesothelioom is echter beperkt en was in deze gevallen te kort. Bron: The Yomiuri Shimbun, 22 september 2006.