Het Yokohama District Gerechtshof oordeelt, in overeenstemming met de Japanse regering, dat Japanse bedrijven vanaf 1972 hadden moeten weten dat asbest gevaarlijk was. Deze kennis werd in 1972 door een internationale organisatie naar buiten gebracht. Bron: Jiji Press Ticker Service, 25 mei 2012.