Australie’s voormalig asbestverwerker James Hardie heeft haar jaarlijkse bijdrage aan het asbestcompensatiefonds met 44% verlaagd tot 62,8 mln Australische dollar (41,3 mln euro): 35% van haar winst. Sinds de oprichting in 2007 heeft het bedrijf 799,2 mln in het fonds gestort. Gedurende de eerste helft van 2015 nam het fonds 296 claims in behandeling en heeft het gemiddeld 223.000 dollar (147.000 euro) per claim uitgekeerd. Vorig jaar ontving het fonds 665 claims, een record aantal. Bron: Brisbane Times, 19 november 2015