Bouwmaterialenonderneming en multinational James Hardie heeft het eerste bedrag gestort in het asbestslachtoffercompensatiefonds. Het is de bedoeling dat het bedrijf gedurende tenminste 40 jaar jaarlijks 35% van zijn nettowinst in het fonds zal storten voor mensen die ziek worden door de asbestproducten die James Hardie in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw produceerde. De uiteindelijke kosten van het asbestfonds zullen naar schatting tussen de 1 en 2,8 miljard euro liggen. Bron: Sydney Morning Herald, 11 februari 2007.