De Arbeidsinspectie, opgegaan in de Inspectie SZW, heeft de jacht op malafide asbestsaneerders geopend. De boetes zijn fors verhoogd. Bedrijven die herhaaldelijk de fout ingaan, lopen bovendien het risico te worden stilgelegd. Wie bijvoorbeeld asbest in het water loost of jeugdigen zonder beschermende kleding inzet, kan rekenen op zowel een strafrechtelijk als bestuursrechtelijk onderzoek. Per geval kan de boete uiteindelijk tot 15.000 euro oplopen. De boete voor niet-gecertificeerde asbestbedrijven die de regels voor asbestverwijdering overtreden, is verdubbeld van 1800 euro naar 3600 euro. De verdubbeling geldt ook als werknemers die niet over de wettelijk vereiste certificaten beschikken bij de asbestverwijdering zijn betrokken. Bron: rijksoverheid.nl, 2 februari, cobouw.nl, 6 februari 2012.