Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2015 een recordaantal van 753 aanvragen voor een schadevergoeding van asbestslachtoffers afgerond. Niet eerder behandelde het IAS zoveel aanvragen. Sinds 2014 kunnen ook asbestslachtoffers met de ziekte asbestose een beroep op het instituut doen en daardoor is het aantal aanvragen gestegen. In totaal hebben 544 slachtoffers een tegemoetkoming ontvangen en ontvingen 181 een volledige schadevergoeding van de voormalige werkgever. Vandaag, op Workers Memorial Day, presenteert het IAS zijn jaarverslag.

In 1993 heeft Nederland een geheel verbod ingesteld op het gebruik van asbest. Meer dan twintig jaar later ondervinden veel voormalige werknemers en anderen nog de schadelijke gevolgen omdat asbestziekten zich pas vele jaren na blootstelling openbaren. Jaarlijks krijgen meer dan vijfhonderd mensen de diagnose mesothelioom (longvlies- of borstvlieskanker). Zij overlijden binnen korte tijd na de diagnose. Blootstelling aan asbest kan ook leiden tot longkanker of asbestose, een chronische aandoening die leidt tot een zeer beperkte longfunctie.

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) is in 1999 opgericht om te voorkomen dat slachtoffers van asbest in een lang juridisch gevecht verwikkeld raken om een schadevergoeding te krijgen van hun voormalige werkgever. De oprichting was een initiatief van een brede coalitie van werkgevers- en werknemersorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid .

Het IAS geeft advies aan de Sociale Verzekeringsbank om een tegemoetkoming te verlenen aan de slachtoffers. Ook bemiddelt het IAS met de (ex)werkgever of diens verzekeraar over een schadevergoeding. Bij de oprichting konden uitsluitend mesothelioompatiënten die tijdens hun werk met asbest in contact waren gekomen, een beroep op het IAS doen. In de loop der tijd is de dienstverlening uitgebreid naar slachtoffers die niet in loondienst aan asbest zijn blootgesteld. Vanaf 2014 kunnen ook asbestosepatiënten zich bij het IAS melden.

Van de mesothelioompatiënten die zich hebben gemeld, is tweederde in loondienst in contact met asbest gekomen. Het is niet altijd mogelijk om voor hen met de (ex)werkgever te bemiddelen, bijvoorbeeld omdat deze niet meer bestaat. Van de afgeronde bemiddelingen is 56 procent afgesloten met een schadevergoeding voor het slachtoffer.

Jan Warning, directeur IAS, is tevreden met het hoge aantal afgeronde dossiers: “Het IAS laat zien dat we grote aantallen dossiers kunnen afhandelen. Uit evaluatieonderzoek blijkt ook dat slachtoffers of hun nabestaanden onze dienstverlening zeer waarderen.” Het lukt overigens niet in alle gevallen om schadevergoeding te krijgen. “We moeten niet vergeten dat het gaat om blootstelling aan asbest van soms meer dan veertig jaar terug. Dat is lastig om te bewijzen. Dat neemt niet weg dat we willen streven naar een verhoging van het aantal zaken waar het slachtoffer een volledige vergoeding krijgt.”

Voor meer informatie: Jan Warning, directeur IAS, 06-13490476

Het jaarverslag 2015 is te vinden op www.ias.nl.