De Inspectie SZW handhaaft in 2015 op naleving van de nieuwe grenswaarden voor de verschillende asbestcategorieën. Daarbij ligt de nadruk op niet-nalevers en notoire overtreders (malafide saneringszaken). Ook zet zij in op herinspecties bij malafide bedrijven. Dit staat in het jaarplan 2015 dat minister Asscher op 15 september aan de Tweede Kamer bood. In het document staat ook dat in de periode van 1969 tot 2028 rond de 330.000 mensen aan asbest zullen zijn blootgesteld. In deze periode zullen in totaal 64.500 mensen ten gevolge van asbestblootstelling overlijden. Op dit moment lopen 41.000 werknemers risico op blootstelling aan asbest. Het grootste risico wordt gevormd door de blootstelling aan asbestvezels van werknemers, omwonenden en bezoekers. Daarnaast is er het risico op valgevaar bij asbestverwijderingsbedrijven. Deze bedrijven worden de komende jaren vaker ingezet bij de verwijdering van astbestcementdaken, die per 2024 verboden worden. Bron: rijksoverheid.nl, 15 september 2015.