De Italiaanse regering heeft tientallen miljoenen euro’s gereserveerd voor medisch, epidemiologisch en milieutechnisch onderzoek naar de gevolgen van asbestvervuiling. Bron: International Asbestos Secretariaat, 10 april 2013.