Het Italiaanse Nationale Mesothelioom Register heeft tussen 1993 en 2004 681 gevallen van niet-pleuraal (longvlies) mesothelioom geregistreerd. Patienten waren gemiddeld 64,4 jaar oud en 1 op de 3 was vrouw. De gemiddelde latentietijd was 40 jaar. In verreweg de meeste gevallen ging het om peritoneaal (buikvlies) mesothelioom. De onderzoekers concluderen dat de epidemiologie van niet-pleuraal mesothelioom gecompliceerd is omdat de diagnose moeilijk te stellen is en de ziekte weinig voorkomt. Vooral bij vrouwen bestaat een hoog risico op misdiagnose. Dit maakt het ook moeilijk om de relatie met asbestblootstelling vast te stellen. Bron: Marinaccio, A. e.a. (2010).