Fazzo e.a. vonden een hoger dan gemiddeld aantal gevallen van asbestgerelateerde kanker in gebieden waar veel met asbest is gewerkt in de asbestcementindustrie, scheepsbouw, olieraffinaderijen en andere petrochemische industrie en in mindere mate in de textielindustrie en spoorwagonbouw en reparatie. Menegozzo e.a. analyseerden de medische gegevens van 1247 mannen die tussen 1950 en 1986 in een Italiaanse asbestcementfabriek hadden gewerkt. Zij vonden bij deze groep een hoger dan gemiddeld sterftecijfer voor asbestose, longkanker, pleuraal (longvlies) en peritoneaal (buikvlies)mesothelioom. Bron: Fazzo, L. e.a. (2011); Menegozzo, S. e.a. (2011).