Migranten hebben in het na-oorlogse Australie vaak zwaar werk gedaan, o.a. in de blauwe asbestmijn van Wittenoom. Relatief veel Italiaanse migranten hebben door hun werk in de mijn mesothelioom gekregen, naar verhouding meer dan mijnwerkers van Australische afkomst. Bron: Reid, A. e.a. (2017)