De meeste gevallen van mesothelioom komen in Italië voor in gebieden waar voorheen asbestcement-, textielindustrie en scheepsbouw was. ‘Overall’ is te zien dat de industrie de belangrijkste veroorzaker van de ziekte is. Andere risicosectoren zijn de staal, metaalproducten, olieraffinaderijen, chemie, energiecentrales, werkplaatsen voor het spoor, de auto-, glas en voedselverwerkende industrie. De oorzaak bij vrouwen ligt meestal bij blootstelling thuis, als huisgenoot van mannen die in de asbestcementindustrie werkzaam waren. Bron: Corfiati, M. e.a. (2015).