D Agostin analyseerde een bestand van 1063 mesothelioompatiënten uit de Italiaanse kankerregistratie. Daaronder waren 33 vrouwen en 2 mannen die als huisgenoot aan asbest waren blootgesteld. Het duurde gemiddeld 59 jaar voordat zij de ziekte kregen. Bron: D Agostin, F. e.a. (2017)