It-bedrijf Inter Access gaat het Landelijke Asbestvolgsysteem (Lavs) ontwikkelen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit informatiesysteem verbindt vanaf 2013 alle partijen die een rol spelen bij asbestverwijdering in Nederland, zoals gemeenten, woningcorporaties, de Arbeidsinspectie en asbestverwijderaars. Eigenaren van een huis of een gebouw kunnen in het systeem zien of er asbest in of bij hun pand wordt verwijderd. Het Lavs moet vanaf 2013 gebruikt kunnen worden. Bron: computable.nl, december 2011.