Hoewel in Israël nog geen asbestverbod geldt, zijn er sinds 1997 wel regels die het gebruik verregaand beperken. Een totaalverbod komt er echter aan. Dit o.a. vanwege de asbest-milieuvervuiling in de omgeving van een voormalige asbestcementfabriek in West Galilea. Volgens de officële cijfers zijn in Israël tussen 1980 en 2004 567 mensen aan mesothelioom overleden. 80% van deze gevallen was beroepsgerelateerd en de meeste mensen kwamen uit West Galilea. Opvallend is het hoge aantal vrouwen, nu een derde van het totaal. Verwacht wordt dat de incidentie tot 2015 toe zal nemen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 1 september 2007. Meer http://www.ibas.btinternet.co.uk/