Voor 2024 moeten alle daken die nog zijn voorzien van asbestplaten zijn gesaneerd. De bedoeling is alle daken te vervangen en de overheid bepleit, dat op de nieuw aan te brengen dakbedekking in één moeite door, ook maar zonnepanelen worden aangebracht. Dat is op zich zo gek nog niet, maar is er mede gezien de kosten een dwingende noodzaak? Nee, die is er absoluut niet, volgens een artikel in de Leeuwarder Courant. Golfplaten op daken die niet bewerkt worden, leveren geen enkel gevaar op voor de volksgezondheid. Pas als je de daken vervangt, is er sprake van bewerking en zal een asbestverwijderaar moeten worden ingeschakeld. Of het daarbij zo noodzakelijk is in maanpakken rond te lopen, is volgens deskundigen wel een beetje overtrokken. Een van die deskundigen is Paul Baas, hoogleraar thoraxoncologie in het AMC in Amsterdam en eveneens werkzaam voor het Nederlands Kanker Instituut. Hij stelt, dat er uitsluitend gevaar is in geval van extreme blootstelling. Paul Baas zegt dat de kans op longkanker aanzienlijk groter is als gevolg van passief roken. Een andere deskundige, Michel Baars, directeur van Search, gespecialiseerd in onderzoek en saneren van asbest, is het volmondig met de hoogleraar eens. Sommige branchegenoten in de asbestsanering wakkeren graag de angst en onrust aan in de jacht op opdrachten, zo is hij van mening. Een zorgzame overheid die de volksgezondheid hoog in het vaandel heeft staan, is op zich prima. Maar in dit geval is er sprake van nodeloos de mensen op kosten jagen. TNO-asbestspecialist Jan Tempelman vindt het een goede zaak dat grenswaarden voor blootstelling aan asbest in 2014 strenger zijn geworden en dat asbestdaken vanaf 2024 helemaal verboden zijn. Waar asbestvezels door verwering vrijkomen en naar de bodem dwarrelen, is volgens hem sprake van een beperkt risico. Eenmalige blootstelling met asbest kan doorgaans weinig kwaad. Herhaaldelijke blootstelling wel. Dus is het risico het grootst als de vezels terechtkomen in een looppad of op een verharde omgeving. Het risico is dan dat de vezels een huis of stal binnenkomen. In een besloten omgeving vormt asbest het grootste gevaar. Bron: Boerderij Vandaag, 5 maart, Leeuwarder Courant, 7 maart 2015.