In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Asscher (SZW) dat hij streeft naar een verlaging van de grenswaarde voor chrysotiel (wit) asbest per 1 juli 2014 naar 2000 vezels/m3. Voor amfibool (blauw, bruin) asbest wil de minister een grenswaardeverlaging naar 300 vezels/m3 per 1 januari 2015. Deze laatste grenswaarde wordt daarmee iets lager dan oorspronkelijk geadviseerd door de SER. Daarmee zullen de grenswaarden voor blootstelling op de werkplek en voor milieublootstelling gelijk getrokken worden. In de praktijk doen zich namelijk veel overgangssituaties voor tussen milieu- en werkpleksituaties en daardoor kon onduidelijkheid over te hanteren normen ontstaan. Bron: Brief SZW d.d. 21 januari 2014.