Het aantal overtredingen bij het verwijderen van asbest blijft te hoog. Het speciale asbestteam van de Inspectie SZW controleerde in 2012 bij 391 saneringslocaties. Bij 70% van de inspecties werden in totaal 582 overtredingen geconstateerd. Hoewel in deze sector gewerkt wordt met persoonscertificaten en gecertificeerde bedrijven, is veilig werken nog niet vanzelfsprekend. Bijna 50% van de overtredingen was zo ernstig dat de Inspectie het werk onmiddellijk stillegde, boetes gaf en/of proces-verbaal opmaakte. Dit staat in de zojuist verschenen Sectorrapportage Asbest 2013 van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie). Sinds januari 2012 heeft de Inspectie haar handhaving op asbest geintensiveerd, o.a. door instelling van een speciaal asbestinspectieteam, het uitdelen van hogere boetes en vaker gebruik van de mogelijkheid om werkzaamheden stil te leggen. Ook de aandacht voor malafide asbestsanering is sinds 2012 verscherpt. Deze aanpak zal de komende jaren worden voortgezet. Daarnaast wordt de komende tijd extra aandacht gegeven aan de risicosectoren scheepsreparatie en onderhoud en de installatiebranche. Bron: rijksoverheid.nl, 11 juli 2013.