Sinds 1 maart 2020 kunnen patiënten met een diagnose OPS of CSE een tegemoetkoming krijgen van de overheid. Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) voert deze regeling uit, samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De ziekte OPS, ook wel bekend als de ‘schildersziekte’, ontstaat door langdurige blootstelling aan vluchtige oplosmiddelen, waardoor beschadiging aan het centraal zenuwstelsel kan ontstaan. De medische term is organo psycho syndroom (OPS) of chronische toxische encephalopatie veroorzaakt door oplosmiddelen (CTE/CSE). De diagnose wordt gesteld door een zogenoemd solvent team. In het verleden hebben solvent teams bij ruim 600 personen de diagnose gesteld.

Omdat OPS een beroepsziekte is die ontstaat door blootstelling bij de arbeid, kunnen patiënten de vroegere werkgever aansprakelijk stellen. De vereniging van OPS-patiënten, de Stichting OPS, heeft er jarenlang voor geijverd dat er een collectieve schaderegeling komt voor die patiënten waarvoor het niet mogelijk is de werkgever aansprakelijk te houden. Vanaf 1 maart is de regeling van kracht.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Ark heeft het IAS in 2019 gevraagd om de regeling uit te voeren. De regeling voor OPS (CSE) lijkt erg op die voor asbestslachtoffers. Naast advisering van de Sociale Verzekeringsbank over de tegemoetkoming zal er in een beperkt aantal gevallen ook bemiddeld worden met een werkgever of diens verzekeraar over een schadevergoeding.

Partijen vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht en Advies van het IAS hebben positief op het verzoek van de staatssecretaris gereageerd. Ter ondersteuning van het initiatief hebben zij een Convenant OPS-slachtoffers getekend, waarin afspraken over de bemiddeling worden vastgelegd.

Voor de patiënten met OPS heeft het IAS het ‘OPS-loket’ ingericht. Dit is een eigen omgeving gericht op de blootstelling aan oplosmiddelen, waarin de verschillende aspecten van de regeling worden toegelicht. Aan het eind van de eerste werkdag dat de regeling van kracht was, waren er 103 aanmeldingen.

Jan Warning is directeur van het IAS, hij vindt dat zijn instituut er een belangrijke verantwoordelijkheid bij heeft gekregen: ‘Het gaat om een zeer ernstige aandoening. Het is belangrijk dat deze patiënten, net als asbestslachtoffers, snel, zorgvuldig en laagdrempelig een tegemoetkoming ontvangen. Daar gaat het IAS zich voor inzetten.’