Aansprakelijkheid werkgever moeilijker aantoonbaar

Bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) hebben zich in 2019 631 asbestslachtoffers gemeld. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vandaag verschijnt. Dit aantal is iets lager dan in 2018, maar hoger dan in 2017. Het aantal asbestslachtoffers blijft hiermee op een stabiel en onverminderd hoog niveau. In 2019 meldde zich het tienduizendste asbestslachtoffer sinds de oprichting van het instituut in 2000.

De meeste asbestslachtoffers hebben gewerkt in de typische asbestberoepen van de tweede helft van de vorige eeuw. Voor sommige mensen komt de diagnose echter als een verrassing, zoals voor Wil Snyders (1936): ‘Ik heb nooit in mijn werk met asbest te maken gehad. Mogelijk komt de ziekte doordat mijn vader werkte op scheepswerf De Schelde in Vlissingen. En ik heb een dag lang vloerbedekking verwijderd uit het huis van een vriendin. Een stuk vloerbedekking heb ik opgestuurd naar het laboratorium en het bleek inderdaad om asbest te gaan.’

Het IAS geeft advies aan de Sociale Verzekeringsbank over een tegemoetkoming van de overheid. In 2019 ontvingen 502 asbestslachtoffers een bedrag van ongeveer € 20.000,-. Daarnaast bemiddelt het instituut met werkgevers en verzekeraars over een volledige schadevergoeding. Vorig jaar ontvingen 128 asbestslachtoffers een schadevergoeding. Dat is minder dan afgelopen jaren.

Jan Warning, directeur IAS, ziet een verklaring voor het geringe aantal geslaagde bemiddelingen: ‘Omdat het langer geleden is dat de slachtoffers zijn blootgesteld aan asbest, is het moeilijker om feiten en omstandigheden naar voren te brengen waardoor de werkgever aansprakelijk is te houden. Maar wij blijven werkgevers en verzekeraars aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om mee te werken aan het onderzoek naar de aansprakelijkheid.’

Een van de problemen waar asbestslachtoffers mee worden geconfronteerd is de verjaring. Daartoe heeft het IAS een panel van deskundigen opgericht dat een advies geeft of in de betreffende zaak het beroep op verjaring zal standhouden voor de rechter. Hoewel In 2019 dit deskundigenpanel slechts één keer bij elkaar is geweest, zal er naar verwachting in de komende jaren vaker een beroep op worden gedaan. Organisaties van werkgevers en verzekeraars die het IAS hebben opgericht, hebben toegezegd het nut van het panel bij hun achterban meer onder de aandacht te brengen. De verwachting is dat tot 2035 nog zo’n 7000 mensen zullen sterven als gevolg van asbestziekten. 

Het volledige jaarverslag 2019 van het Instituut Asbestslachtoffers vindt u hier 


Meer informatie: Maarten Uri, m.uri@uricom.nl of 06-20440870