Medewerkers van een installatiebedrijf uit Hengelo zijn onlangs bij werkzaamheden bij een bandenfabriek zonder bescherming aan asbest blootgesteld. De ca. 20 betrokken medewerkers zijn daarvan per brief op de hoogte gesteld. Zij zouden geboord en gezaagd hebben in materialen waar asbest in bleek te zijn verwerkt. Er bestaat een kans dat daarbij asbestvezels zijn vrijgekomen. In de brief die de personeelsleden kregen, staat dat de blootstelling is geregistreerd, zodat zij eventueel aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding als zij ziek worden. Het IAS ontwikkelt momenteel een register waarin mensen die met asbest in aanraking zijn geweest de gegevens digitaal vast kunnen leggen. Naar verwachting zal dit komend najaar worden opengesteld. Bron: De Twentsche Courant Tubantia, 5 april 2014.