De Inspectie SZW zet de komende jaren stevig in op de aanpak van misstanden in de asbestsector. De boetes gaan omhoog en er worden tien gespecialiseerde inspecteurs ingezet die permanent controleren of de regels voor asbestverwijdering worden nageleefd. Dit staat in de brochure Aanpak van Asbest 2012-2015 die begin mei werd verspreid onder asbestverwijderaars, instellingen die hen controleren, werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belanghebbenden. Begin 2012 zijn de boetes voor het onveilig verwijderen van asbest al verdubbeld. Bron: Inspectie SZW, 8 mei 2012.