De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is eind januari gestart met de campagne Malafide Saneerders, die zowel (particuliere) opdrachtgevers als klusbedrijven waarschuwt voor de grote risico’s die ze lopen bij het ondeskundig verwijderen van asbest. Daarnaast komt de inspectie met een zelfinspectietool waarmee mensen die werken in de asbestverwijdersector kunnen kijken of ze alle regels wel kennen en ook goed toepassen. De Veilig Asbest verwijderen Test is een digitale test met foto’s en filmpjes die de belangrijkste risico’s van het verwijderen van asbest laat zien en aangeeft hoe die kunnen worden voorkomen. Het doel van deze zelfinspectietool is om het veilig werken in de sector te vergroten. Bron: Inspectie SZW, 30 januari 2013.