Asbestsaneerders – gecertificeerd of malafide – die zware of ernstige overtredingen maken worden sinds 24 november op de website van de Inspectie (www.inspectieszw.nl) vermeld worden. De Inspectie komt met  deze openbaarmaking tegemoet aan de brede maatschappelijke wens om meer transparantie. Openbaarmaking zal ook een preventieve werking hebben. Opdrachtgevers kunnen immers van te voren checken hoe het met bedrijven zit. Bron: Inspectie SZW, 26 november 2014.